Möte med kultur på NollTreFem

035.6

Möte med kultur är ett projekt som pågått under vårterminen. Deltagare har varit NollTreFem, Kulturförvaltningen, Språkintroduktion på Sannarpsgymnasiet och Barn och Fritidsprogrammet.

Projektet har gått ut på att elever från BF har lärt ut dans, musikstudio, skapande och film till elever från språkintroduktion för att skapa kontakter och för att få upp ögonen för vad man kan göra på NollTreFem.

Nu har det varit avslutning på projektet och både representanter från Halmstad kommun och ledningen på Sannarpsgymnsaiet deltog.

Stort tack till alla som hjälpt till att genomföra detta projektet. Ett speciellt tack till Ljungbergska stiftelsen som hjälpt till att finansiera projektet!

035,1 035.2 035.4 035.5 035.7 035.8 035.9 035.10

 

Written by