BF17 besöker lekplats

IMG_5746

 IMG_5745         IMG_5743

Planen för dagen innebar att BF17 skulle besöka en lekplats.

Vi besökte Solrosparken på Vallås. Kurserna som ingick är Fritid- och Friskvårdsverksamheter, Fritid- och Idrottskunskap för Fritidsinriktningen och Barns lärande och växande för Pedagogisk inriktning. Syftet var att besöka en fritidsanläggning och fundera kring pedagogisk planering av lekplats – vilka sinnen och motoriska färdigheter tränas vid ett besök på Solrosparken? Vi diskuterade kring vem parken riktar sig till, vem som står för drift och underhåll samt hur det går det till.

Eleverna fick prova på attraktionerna och sedan arbeta med analyser av sitt studiebesök.

//Malin

Written by