BF17 gör rollspelet ”På flykt”

2019-03 På flykt

BF17 fick prova på Röda korsets rollspel ”På flykt” för att få känna på hur det kan kännas att tvingas fly sitt land. I rollspelet får eleverna ta svåra beslut som kan leda till stora konsekvenser, t.ex. vem ska man lita på? Räcker maten? Kan alla familjemedlemmar följa med på flykten? Rollspelet är tänkt att ge deltagarna både en känsla som stannar kvar men också information och diskussion kring antal flyktingar i världen, rätten att söka asyl o.s.v.

Written by