Naturrummet får stor uppmärksamhet

Vårt naturrum har fått stor uppmärksamhet i flera medier. Det är lärarna på Sannarps gymnasiesärskola som intensivt arbetar med att sätta elevernas lärande och utbildning i fokus. I naturrummet som lärarna har skapat på en innergård vi skolan väcks elevernas lust till ny kunskap. Den här gången var det tidningen Specialpedagogik som skrev om vår gymnasiesärskolas arbete.

Written by