Lucia på Sannarp!

På Sannarp får den som vill gå med i luciatåget. De som brukar delta är dels elever som går naturvetenskapsprogrammet med estetisk inriktning, men också IB-elever. På IB har man ämnet CAS, som står för ”Creativity, Activity and Service”. Att delta på Lucia innebär att eleverna både är kreativa och gör service, det vill säga gör något för någon annan.

Här kan du se lite av Sannarps fina luciatåg:

Written by