SPR – Bockarna Bruse

5B092D63-0BC0-409D-B42C-3D4377F5E8D5

Inom ämnesområdet Språk och kommunikation arbetar vi med sagan om Bockarna Bruse. Vi arbetar med sagan varje vecka för att repetition är gynnsamt för inlärningen. Vi lyssnar och tittar på sagan, lyssnar på sånger, vi lär oss teckenstöd med ord anpassade till sagan, vi spelar upp en liten pjäs där eleverna har de olika rollerna från sagan, vi arbetar med träfigurer från sagan. Vi är samlade alla elever på detta moment. De elever som har verbalt språk berättar om de ord vi valt ut från sagan, elever som inte har verbalt språk får använda digitalt hjälpmedel och trycker på iPad med samma ord via appen Go talk now. Eleverna ska få samma förutsättning utifrån sina förmågor. Vi går en tipspromenad, där det finns frågor på två olika nivåer, bildstöd, vi använder QR-koder med iPad och vi avslutar rundan med att man ska leta upp saker från sagan som är gömda i vårt motorikrum. Det är ett spännande avslut på momentet. Vi har arbetat med Bockarna Bruse första blocket av denna termin. Efter sportlovet kommer vi att börja med en ny saga.

 

5B092D63-0BC0-409D-B42C-3D4377F5E8D5

Written by