Att leva med HIV

Axel 3

För våra elever som läser Naturvetenskaplig Specialisering började veckan med en föreläsning av Axel Lilja. Han pratade om sitt liv som HIV-positiv, från det att han testade sig och hur han lever idag. Eleverna kom med många intressanta frågor och vi hade en bra diskussion kring frågor som rör HIV och Aids.

förel NA14

 

Written by