Mikrobiologi i Naturvetenskaplig specialisering

IMG_2562

Under hösten har eleverna i årskurs 3 som läser Naturvetenskaplig specialisering ägnat sig åt mikrobiologi. Vi har bland annat odlat upp bakterier, undersökt hur antibiotika verkar på bakterier och undersökt om ett valfritt ämne är antibakteriellt.

Mikrobiologiavsnittet avslutades med ett studiebesök på Mikrobiologen på sjukhuset i Halmstad. Intressant och givande.

IMG_2497 IMG_2498 IMG_2510 IMG_2511 IMG_2545 IMG_2550 IMG_2551 IMG_2552 IMG_2556 IMG_2559 IMG_2560 IMG_2562

Written by