Sannarp mot diskriminering

IMG_4593

Det är alltid viktigt för oss att arbeta mot kränkningar och diskriminering  och veckan efter påsklovet hade vi på Sannarpsgymnasiet en temavecka ”Sannarp mot diskriminering”. Efter föredrag och annat arbete under veckans fösta dagar avslutades temaveckan med en schemabrytander dag då eleverna fick arbeta aktivt på olika stationer och lyssna på föredrag. Vi hade också besök av Dramalogen.

IMG_4584

I sitt öppningstal i Speaker’s Corner betonade Rikard vikten av att agera mot kränkningar.

IMG_4587

Ellen och Moa tog fasta på uppmaningen att krama varandra.

IMG_4581

Ellinor, Alma, Öykü och Sofia från SA16E är engagerade i skolans FN- förening.

IMG_4600

Ebba, Lina och Moa uttryckte sina åsikter vid fotoväggen.

IMG_4596

Julius och Nelly tog ställning för jämställdhet och mot sexism.

IMG_4598

Också Ashley ville visa sina åsikter.

IMG_4602

Nour, som gick Intro- programmet på Sannarp,  är poet och jämställdhetsaktivist. Hon arbetar mot sexuellt våld i föreningen FATTA.

IMG_4588

Mona, Carl och Johanna från skoltidningen Brännbart förberedde sina frågor. De ville att alla skulle ta ställning till frågor om rasism.

IMG_4606

Max och Carl är två av journalisterna på Brännbart.

IMG_4604

Sultana och Seidato från skolans Rainbow Club hade en workshop där man skulle spela Kahoot.

IMG_4591

Miriam och Linn spelar Kahoot för att vinna en ”pin”.

IMG_4607

Lars Jalmert professor i pedagogik, genusforskare och feminist höll föreläsning för några klasser och ett tal i Speaker’s Corner. 

IMG_4613

Dramalogen spelade upp ett antal scener som publiken fick ta ställning till och ändra.

IMG_4615

Svaren på Brännbarts attitydfrågor.

IMG_4618

Utanför skolan vajade regnbågsflaggan tillsammans med Sannarpsgymnasiets flagga.

 

Written by