GA-examinationer på VO

– Nervöst!

Det tyckte Johannes att det var att examineras i sitt gymnasiearbete.

Idag har VO-eleverna examinationer i sitt gymnasiearbete. Det sker som ett rollspel, där eleverna tilldelas ett ”case”. Det kan vara att de ska som undersköterskor åka hem till herr och fru Andersson som båda behöver hjälp i hemmet på olika sätt. Herr och fru Andersson spelas av personal på skolan, till exempel vaktmästare eller lärare.

Eleverna ska visa att de kan bemöta olika typer av patienter. De ska inte bara ta hänsyn till vårdbehovet, utan också tänka på människan bakom vårdbehovet. Hur möter vi herr Andersson som är otroligt fotbollsintresserad? Och fru Andersson som känner stor oro?

Självklart ska de också visa att de kan utföra olika moment, så som ta blodtryck, ge medicin och dokumentera på rätt sätt.

– Det gick bra, säger Johannes efteråt.

– Bäst gick bemötandet, men det där med blodtrycket kunde jag ha gjort bättre, tycker Johannes.

Bibliotekarien Pernilla i rollen som Ann.
Bibliotekarien Pernilla i rollen som Ann.
Johannes hjälper "Ann".
Johannes hjälper ”Ann”. I bakgrunden bedömarna Outi och Katrin.

 

Written by