Pompa och ståt!

Oj, så fint det har blivit! Idag var det invigning på den nya lärmiljön hos särskolans individuella program. De har skapat ett naturrum där eleverna kan se, känna och lära på alla möjliga nivåer. Alla var där! Hallandsposten, Lokaltidningen, Barn- och ungdomsnämnens ordförande, förvaltningschefen och kommunpolitiker. Dessutom alla rektorer och pedagoger med Louise i spetsen.

Previous Story

Snart mässa!

Next Story

Betydelsefull person

Latest from Allmänt