Elevhälsan arbetar förebyggande

Vad behöver du för att må bra? Vad behöver du för att kunna göra ditt bästa i skolan?

Vår elevhälsa arbetar alltid förebyggande med alla elever på Sannarp. I årskurs 1 samlar vi eleverna i mindre grupper för att diskutera vad som händer ifall man inte mår riktigt bra. Kurator och specialpedagog får också ett tillfälle att presentera sig, för att visa att hjälp finns att få. Personalen på skolan finns till för eleverna och det är viktigt att alla elever känner att de är välkomna att ta kontakt om så behövs. Och kanske annars också. Inga problem är för små.

Här är det en ekonomiklass som träffar en del av elevhälsoteamet.

IMG_2274 IMG_2275 IMG_2276 IMG_2280

Default thumbnail
Previous Story

Kolla in BF!

Next Story

Håller min affärsidé? Ekonomieleverna får feedback

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns