Hur snabb är är nervimpulsen?

Under biologilektionen idag undersökte Na12 hur snabbt en nervimpuls fortplantar sig, tillsammans med läraren Annette Alvå.

Nervhastighet 004

Nervhastighet 008

Written by