NA14A studerar mitos

001 Hanna Anna

I Biologi 1 har NA14A precis börjat att läsa om cellens genetik. Vi har genomfört en klassisk laboration, färgar in lökrötter för att se de olika celldelningsfaserna i mitosen.

002 Jenny Filip Ilir  Planering mm 001 2 Planering mm 004 2

Written by