Ungdomens riksdag

Charlott 2

Vi fick möjligheten att åka till Stockholm och medverka i Ungdomens Riskdag, för att presentera vår idé om ökade statliga bidrag till forskningen om vågkraft. Denna dag var både lärorik och intressant, eftersom vi fick prova på att debattera, diskutera Läs mer…