Att leva med HIV

Axel 3

För våra elever som läser Naturvetenskaplig Specialisering började veckan med en föreläsning av Axel Lilja. Han pratade om sitt liv som HIV-positiv, från det att han testade sig och hur han lever idag. Eleverna kom med många intressanta frågor och vi hade en bra Läs mer…

GA-redovisningar för årskurs 3

IMG_1049

Under måndag och tisdag 20-21/3 opponerar våra elever på varandras gymnasiearbeten. Exempel på arbeten som eleverna skrivit är: Vad beror beroende på? Simultanförmåga – skillnad mellan könen. Matematisk pedagogik – matematiklyftets påverkan på intresse och betyg. Bakteriedödande effekt – en experimentell studie om Läs mer…

Smitta i Halland, smitta i Världen

IMG_1015

Idag har eleverna som läser Naturvetenskaplig specialisering fått en föreläsning av Karin Truedsson som är smittskyddssjuksköterska på Region Halland. Vi fick bl a lära oss om vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och vad det innebär.  Intressant och givande!