Sannarpselever besöker Österrike

Snart är det dags för eleverna på NA-estet samt elever som läser tyska steg 5 att besöka en gymnasieskola i Österrike. I ett samarbete genom Erasmus deltar Sannarpsgymnasiet och Katarina Linz Oberstof Gymnasium i projektet med fokusområden inom klimat, naturvetenskap och kultur.

I vecka 43 åker våra elever till Österrike och i maj 2020 besöker elever från Österrike oss. Den 7maj kommer våra elever på NA-estet att bjuda på en konsert på temat Climat Aid på kulturhuset Najaden.

På Sannarpsgymnasiets hemsida, under rubriken Internationellt samarbete, kan du läsa mer om projektet.

Erasmus

Written by