IB-examinationer pågår

Nu har IB-treorna börjat sina examinationer. Över hela världen, vid samma tidpunkt, sitter elever och skriver sina slutprov. Det är förstås lite skillnader i proven beroende på vilken tidszon man tillhör, men i stort sett samma. Efter tre år på programmet är eleverna väl förberedda och har uppnått en god helhetsförståelse i sina ämnen.

IB-examination i biologi, maj 2017
IB-examination i biologi, 2017
Förberedelser... i april 2017.
Förberedelser… i april 2017.
Previous Story

Treor berättar för tvåor

Default thumbnail
Next Story

Naturrummet får stor uppmärksamhet

Latest from Allmänt