IB-examinationer pågår

Nu har IB-treorna börjat sina examinationer. Över hela världen, vid samma tidpunkt, sitter elever och skriver sina slutprov. Det är förstås lite skillnader i proven beroende på vilken tidszon man tillhör, men i stort sett samma. Efter tre år på programmet är eleverna väl förberedda och har uppnått en god helhetsförståelse i sina ämnen.

IB-examination i biologi, maj 2017
IB-examination i biologi, 2017
Förberedelser... i april 2017.
Förberedelser… i april 2017.
Previous Story

Treor berättar för tvåor

Default thumbnail
Next Story

Naturrummet får stor uppmärksamhet

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!