Linnéa Claesson berör eleverna i SA17A

SA17A har lyssnat på Linnéa Claessons sommarprat i samhällskunskap och sociologi tillsammans med sin lärare Susanne Paulsson.

-Vi lyssnar tillsammans och under tiden reflekterar eleven över sina egna tankar och funderingar, över makt och påverkan på både mikro & makronivä, säger Susanne.

Susanne låter eleverna hitta kopplingar till examens- och kursmål, och de antecknar samhällsvetenskapliga begrepp medan de lyssnar. Därefter har eleverna diskuterat sina anteckningar i grupp och till sist presenterat sina diskussioner i helklass.

-Det blir mycket bra, och livliga!, diskussioner om näthat, normer, värderingar, genus, makt, sociala medier m.m. Det är ett viktigt innehåll som berör eleverna, lärarna, skolan, föräldrarna och samhället, säger Susanne.

Här kan du se uppgiften Susannes elever fick.

susanne_sa17a

Previous Story

Nej! Vi accepterar inga trakasserier

Next Story

Vi står upp för allas lika värde. Även i regn :)

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns