En tryggare skola

– Ni vet själva!, säger de grymma Dramalogerna från scenen till våra årskurs 1-elever.

Vi jobbar hela tiden för en tryggare skola, och tar kampen mot den utbredning av kränkningar som våra ungdomar upplever. Dramalogen hjälper oss med detta och de var idag på ett av sina vanliga besök på skolan. De är mästare på att få igång diskussioner om hur vi egentligen vill ha vårt samtalsklimat. Diskussioner som kommer från olika scener som de spelar upp.

– Ni är kompetenta själva att veta hur man beter sig mot varandra, säger de. Det är ju våra gemensamma regler vi pratar om.

Dramalogen pratar om att vara försiktig med den jargong man kan ha vänner emellan. De ber oss att tänka efter. Det kanske inte alltid är så kul att bli kallad ful. Det finns en gräns som kan vara svår att veta var den går.

Dramalogen kommer under resten av höstterminen också att röra sig ute i korridorerna under skoltid, för att diskutera med eleverna om rätt och fel, och finnas till hands ifall man har några frågor.

dramalogen-181106-1 dramalogen-181106-2 dramologen-181106-3

 

Previous Story

FN-dagen den 24 oktober

Next Story

Öppet hus!

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns