Medbestämmande!

Idag har det varit matråd. Två gånger per termin samlas representanter från alla klasser för att diskutera frågor som rör skollunchen. Eleverna framför sina synpunkter om vad de tycker är bra mat. Personalen informerar om förutsättningarna. Det är viktigt att äta! Det är också viktigt att ha möjlighet att välja klimatsmart mat.

matråd18-1 matråd18-2 matråd18-3 matråd18-4 matråd18-5 matråd18-6

Previous Story

Ekonomiprogrammet - när undervisning samarbetar med arbetslivet

Default thumbnail
Next Story

Vår lärare forskar på samma område som nobelpristagaren i fysik

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!