Minister för en dag

//

Varje år får våra elever i årskurs 2 prova på rollspelet Minister för en dag. Eleverna blir regeringsmedlemmar i olika fiktiva länder. De får förutbestämda riktlinjer om landet – om det är en diktatur eller en demokrati, vad som är landets tillgångar och vad som är dess problem, krig och fred… Eleverna får en summa pengar för sin budget. Under spelets gång kan riktlinjerna ändras, för, vem vet, en dag står en pandemi utanför dörren och lurar… då kan förutsättningarna ändras dramatiskt.

Här är det SA19B som sitter i budgetförhandling.

rigmor-200911-3 rigmor-200911-4

Previous Story

Ännu fler fotbollselever till landslagsläger!

Next Story

Möte med talman och landshövding

Latest from Allmänt