Josefina Skerk på FN:s Permanenta Forum för urfolk, 2016

Josefina: ”Sprid er kunskap!”

/

– Samerna behöver fler som krigar för deras rättigheter!; säger Tilde i NA19A efter att i ämnet svenska ha arbetat med minoritetsspråk, med särskilt fokus på samiska och samisk kultur. För eleverna har ämnesområdet gett många nya insikter.

– Det är lätt att tro att det var illa förr, och nu är allt bra, men sanningen är att vardagen fortfarande är en konstant kamp för samerna. Det finns mycket som fortfarande kan förbättras, säger Karin.

Eleverna har bland annat träffat sametingspolitikern Josefina Skerk och fått möjlighet att intervjua henne. Josefina Skerk är också daglig ledare vid Sijti Jarnge, samisk kultur- och utvecklingscenter i Hattfjelldal i Norge.

Sabine-Josefina-Skerk
Josefina Skerk

Intervjun, som förstås skedde digitalt, var väldigt uppskattad.

– Jag har aldrig reflekterat särskilt mycket över samernas levnadssätt. Att få chansen att prata live med en same, om deras situation och deras upplevelser, är en ögonöppnare och väldigt nyttigt, säger Eskil.

Josefina pratade också om betydelsen av naturen (se hennes film nedan), för samerna men även för oss alla, något som väckte tankar hos eleverna .

– Samerna lider inte bara av klimatförändringarna, utan även av de åtgärder som görs för att minska dem. Exempelvis är utbyggnaden av vindkraft – som ger grön el – ett problem, eftersom de tar upp mark och skrämmer renarna, säger Lina om dilemmat.

Och Adam reflekterar:

– Naturen betyder mer för samerna än bara en betesmark för deras renar. Deras förfäder lever kvar i form av minnen som är bundna till olika platser i naturen.

En av eleverna frågade Josefina hur vi kan hjälpa till att stötta samerna i utmaningarna de står inför. Josefinas svar var bland annat:

 – Sprid din kunskap vidare till andra!

Förutom att ha lyssnat på Josefina Skerk har eleverna läst reportage, (se samer.se) och sett filmen ”Sameblod” (2016, Amanda Kernell).

– Efter att ha sett filmen ”Sameblod” och lyssnat på Josefina har jag fått en väldigt bra bild på hur samer kämpar och verkligen slåss för det de tror på. I dagens samhälle tar vi förgivet att samer har det bra men det är ju inte så. Jag har lärt mig är att det svenska samhället måste vakna till liv och inse att alla är lika värda och därför måste acceptera samerna som jämlika medborgare i samhället, säger Felicia.

Det går inte att missta sig på att Josefina, och ämnesområdet om minoritetsfolk, väckte elevernas engagemang. Här följer ytterligare några av elevernas tankar:

 – Jag tycker det viktigaste i intervjun med Josefina var att höra hur stark tillhörighet hon har till sin kultur, till sin identitet och hur hon kämpar för den, säger Alva.

 – Det finns flera typer av samer, precis som det finns stockholmare och göteborgare. Vi som individer bör inte generalisera dem, säger Lisa.

 – Jag har fått en ny respekt för samerna för de står enade, vågar kämpa för sina rättigheter och för att de inte har gett upp. De kämpar för att inte behöva bli nertryckta och för att få en stabil framtid. Det är något som jag tror vi alla borde lära oss från, säger Max.

 – Det var spännande och intressant att få höra om samekulturen från en person som lever i den och inte bara lära sig om samerna genom att se en film eller läsa en bok. Det har gett mig ett nytt perspektiv på hur de verkligen har det, säger Gustav.

 – Jag fick en klarare bild om hur samer lever och hur de har påverkats genom tiderna, säger Hannah.

 – Jag tyckte det var intressant att höra hur det kan vara att växa upp som same utan hela den samiska kulturen. Utan att bo ute i skogen och leva på renskötsel, så som man lätt tänker sig att alla samer gör. Josefina blev ett ansikte för hur en del samer lever sina liv mitt ibland oss andra, utan folkdräkter eller jojkning till vardags, säger Maja.

 – Efter att ha sett filmen ”Sameblod”, där man fick se hur utsatta samerna var, var det väldigt intressant att få höra en uppfattning ur en sames perspektiv om hur de blev behandlade. säger Moa.

 – Intervjun gav insikt i och visade på mer än de stereotyper och normer som alla känner till. Det är intressant att lära sig mer om kulturer, och nyttigt att få veta om Sveriges nutida och dåtida misstag, säger Isac.

 – Efter att ha hört Josefina prata om samernas härliga levnadssätt kopplat till naturen, önskar jag nästan själv att jag var same, säger Nicole

 – Efter att ha hört Josefina berätta om samer och deras historia, inser man att det krävs en starkare respekt för samer, deras mark och deras kultur, säger Johannes.

– Det som vi har arbetat med har varit väldigt intressant. Jag visste t.ex. inte att samer hade ett såpass stort inflytande, att de hade en plats som ett styrande organ, ett Sameting, säger Dexter.

 – Josefina Skerk gav ingen skev bild av hur verkligheten ser ut för samer idag, utan hon gav en autentisk bild.  Vi måste precis som Josefina, engagera oss för att behålla vårt urfolk, säger Tilde.

 

Josefina Skerk på FN:s Permanenta Forum för urfolk, 2016
Josefina Skerk på FN:s Permanenta Forum för urfolk, 2016
Previous Story

Vi har en skoltidning också!

Default thumbnail
Next Story

Nytt år ger nya möjligheter - nu kör vi!

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!