Elever får verktyg för att förebygga våld och kränkningar

Emma-Malin-MVP

Mod och förmåga att säga ifrån när man ser någon behandlas kränkande. Det är en del av vad projektet MVP syftar till. Nu sprids vårt MVP-projekt  utanför Sannarpsgymnasiets väggar och i veckan föreläste våra lärare Emma Silvandersson och Malin Bengtsson på Länsstyrelsens konferens om våldsförebyggande arbete i Halland. 

MVP står för Mentors in Violence Prevention, det vill säga mentorer i våldsprevention. Det är en serie lektioner där målet är att stoppa och förebygga våld.

– Vi har sett tendenser på ökat antal kränkningar i skolan och vill hitta vägar för att stoppa det, säger Emma Silvandersson.

På Sannarpsgymnasiet är det i det inledande skedet elever på ekonomiprogrammet som får ta del av lektionsserien. De ställs inför olika scenarion och reflekterar över hur de hade kunnat agera i situationen. De får kunskap om att det finns olika sätt att ingripa och vikten av att hjälpas åt.

– Eleverna får verktyg för att kunna säga ifrån om de ser eller hör kränkningar eller våld, säger Emma Silvandersson.

Självklart är det inte bara i skolan som våld och kränkningar finns. Emma är också aktiv inom idrotten och ser att det är viktigt att vi alla jobbar tillsammans för att stoppa problemen.

Emma-Malin-MVP Emma-Malin-MVP2

 

Written by