FN-föreningen engagerar eleverna i SA21E

//

Sannarps FN-förening jobbar ständigt vidare för en bättre värld. Idag ledde de en workshop för SA21E på nolltrefem. Temat är mänskliga rättigheter i allmänhet, samt jämställdhet och flickors rättigheter i synnerhet.

Ella sköter en filmvisning när jag kommer. Hon går själv i klassen SA21E och ansvarar för dagens workshop. Filmen handlar om Ana i Uruguay. Ana blir bortgift på sin 14-årsdag av sin familj till en äldre man. Familjen har helt enkelt inte råd att försörja henne och fick också betalt av mannen för att släppa dottern till honom.

I ett annat rum engagerar Michelle den andra halvan av samhällsklassen. Hon går också i SA21E och är även hon engagerad i skolans FN-förening. Hon ställer frågor till sina klasskamrater om jämställdhet.

– Varför är det viktigt att även flickor utbildar sig?

– Vad är jämställdhet för dig?

– Blir killar och tjejer framställda på samma sätt i media?

– Ska allt vara könsneutralt?

Filmen väcker tankar. Frågorna engagerar. För eleverna i SA21E är till exempel lika lön för lika arbete en självklarhet. Men de inser att det är viktigt att prata om det så att fler vill vara med och göra något åt olikheterna.

– Vi måste framför allt uppmärksamma hur det ser ut i vår omvärld och inse att kvinnors rättigheter inte skiljer sig åt från mänskliga rättigheter, säger Ella.

– Alla i världen ska har rätt till att styra sitt eget liv, rätt till abort och rätt till sin egen identitet, fortsätter Ella.

Michelle och Ella säger också att ett land som styrs av korruption inte kan stifta lagar och det är främst därför som det är fattiga länder som präglas av icke mänskliga rättigheter.

Men i Sverige finns också problem.

– Vi hoppas att genom att diskutera jämställdhet kanske kan få ungdomar att inse att det är okej att vara normbrytande, och på det sättet kan de vara en inspiration för andra som också vill bryta mönster, säger Ella.

Dagens workshop är en del i FN:s projekt Flicka. Det projektet syftar till att väcka uppmärksamhet kring barnäktenskap och könsstympning.
För eleverna avslutades dagen med en Kahoot på frågor om ämnena som diskuterats, och pristagarna prisades som sig bör.

Stort tack, FN-föreningen, för ert engagemang!

Previous Story

Pallplats i karate för Roxanna

Next Story

Elitseriefinal för konståkaren Elin Jenderhag

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns