Våra elever är de självklara experterna

//

Med kloka råd och konkreta tips vägleder våra elever politiker och tjänstepersoner i arbetet för bättre psykisk och fysisk hälsa hos unga. Till Region Hallands träff kom eleverna väl förberedda, och med stor kunskap förklarade de för åhörarna vikten av att skolan anpassar sig till alla individer och hur man bemöter människor med ohälsa. -Alla borde läsa psykiatri, säger Thea-Li som går i trean på vård- och omsorgsprogrammet.

När ansvariga personer inom folkhälsa i Halland samlades i förra veckan för att diskutera ungas hälsa kallades experter in för att ge vägledning. Experterna är elever från Sannarpsgymnasiets vård- och omsorgsprogram, fordons- och transportprogram och Skol IF. Eleverna beskrev egna erfarenheter och gav åhörarna tips och råd för hur vuxna kan hjälpa till för en bättre hälsa för alla.

– Till exempel skulle alla elever kunna få frukost i skolan, säger Noomi i VO21.

Frukost är förstås förenat med kostnader.

– Att servera frukost kanske skulle kunna vara en arbetsuppgift för daglig verksamhet, tipsade Noomi.

Eleverna på vård- och omsorgsprogrammet delade också med sig av insikter de fått under utbildningen.

– Det är viktigt att man i skolan får verktyg och kunskap om vart man kan vända sig ifall man mår dåligt, säger Kajsa.

De tycker att skolan borde bli bättre på att anpassa sig efter varje individ och påpekade att man vill bli tagen seriöst oavsett vem man är.

Eleverna lyfte även vikten av att prata om psykisk hälsa och tyckte att Dansa för livet, som genomfördes på Sannarpsgymnasiet under den internationella suicidpreventiva dagen i september, är ett av flera sätt att uppmärksamma ämnet.

– Det ger uppmärksamhet och förståelse, säger Noomi i VO21.

Idrottseleven Kajsa i VO21, som spelar handboll, förklarade också för åhörarna hur viktig den fysiska hälsan är för den psykiska och menar att rörelse är en viktig del att arbeta med för en jämlik hälsa.

Stort tack till våra elever som delade med sig av sin kunskap och sina erfarenheter!

Previous Story

Tjohoo, vad det var kul med öppet hus!

Next Story

Från NA till juristutbildning, via militären

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!