Från NA till juristutbildning, via militären

//

Här kommer en hälsning från Eskil som tog studenten från naturvetenskapsprogrammet 2022. Han kombinerade sitt gymnasieprogram med Nationell Idrottsutbildning, NIU, i badminton.

”Hej! Under mina tre år på natur-samhällsprogrammet på Sannarpsgymnasiet hade jag förmånen att kombinera mina studier med en idrottssatsning via NIU.

Jag hade tre fina år på Sannarp med fina kompisar och lärare. Lärarna på naturprogrammet är otroligt kompetenta i sina respektive ämnen och erbjuder en fantastisk möjlighet att fördjupa sina kunskaper med hjälp av deras expertis.

Att dessutom kunna kombinera studierna med sin idrottssatsning är en unik möjlighet. Mängden NIU-elever på skolan skapar en väldig positiv idrottskultur där jag upplever att träningen och idrottssammanhanget förbättrade min prestation i övriga ämnen och hjälpte mig hitta lugn och fokus under skoldagarna.

Under mitt tredje år så fattade jag ett intresse för samhällskunskap, utländsk politik, litteraturhistoria och språkvetenskap med hjälp av huvudlärarna på inriktningen natur- och samhällsvetenskap, där jag kunde få fördjupning genom givande diskussioner med lärare och likasinnade klasskamrater.

Året efter gymnasiet valde jag att fortsätta militärt, där jag har blivit kvar. Jag har för avsikt att till hösten 2024 börja studera juridik på Lunds universitet, där jag finner att mina färdigheter och intressen kan nyttjas och sättas på prov.

På mitt jobb på Lv6 är jag delaktig i den yttre informationsinhämtningen och spaningen i markförsvaret till luftvärnssystemet. Patrullering med Hund, dold spaning, och markstrid är några av arbetsuppgifterna vi är ansvariga för att fördela och utbildas inom. Jag trivs bra på mitt jobb och vill förmedla att militärtjänstgöring är en bra språngbräda för fortsatta studier och kontakter.”

Previous Story

Våra elever är de självklara experterna

Next Story

Brons i judo till NIU-simmaren Rasmus

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!