SA22A är ministrar för en dag

///

I rollspelet Minister för en dag tar eleverna plats som ministrar i regeringar för olika fiktiva länder. De läser in sig på sitt lands konflikter och värderingar, och lär sig argumentera, diskutera och analysera.

Utrikesministrarna i länderna Amaso, Dometo, Estigi, Cindro och Bati sitter uppradade. Det är regionråd och presskonferens. Deltagarna pressas av tidningarnas journalister och svarar på frågor om hur det kommer sig att de härbärgerar terrorister i sitt land, hur de hanterar cyberattacker och hur de bidrar i regionen för att minska klimatutsläppen. Utrikesministrarna svarar som förväntas av just sitt lands åsikter och värderingar.

Rollspelet Minister för en dag arrangeras av Folk och Försvar. De är återkommande besökare i våra klasser, där de varsamt leder elever genom den lärande leken, med utmanande frågeställningar och plötsliga förändringar. Precis som det kan vara i en osäker värld.

Den här dagen är det eleverna i SA22A som tar sig an rollerna av ministrar och journalister på allra bästa sätt, och visar att de är väl insatta i mängder av globala frågor. De fem påhittade länderna ligger i samma region och rollspelets deltagare har roller som statsminister, utrikesminister, finansminister och andra viktiga poster inom en regering. De ställs inför att lägga budget, hålla ramarna, skapa avtal, förhandla och komma överens.

Det är Folk och Försvar som har bestämt varje lands ståndpunkter, åsikter och regeringssätt medan eleverna rättar in sig i rollerna oavsett om det är en diktatorisk stat eller en demokrati.

Under tre timmar diskuterar, analyserar och reflekterar de globala värdekonflikter inom till exempel klimat, hälsa, terrorism, extremism, organiserad brottslighet, cyberattacker – allt utifrån sitt lands perspektiv.

Eleverna är mycket duktiga och visar kunskap om aktuella samhällsfrågor. De kan använda korrekta begrepp, lär sig olika förhandlingsstrategier, kommunikation och retorik.

Previous Story

Vård- och omsorgselever räddar Räddningstjänsten

Next Story

Alex Hall är utsedd till årets forward på galan Allsvenskans stora pris

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns