Opponenter och respondenter tar plats för att redovisa gymnasiearbetet

/

Igår var det äntligen dags för den stora redovisningen av gymnasiearbetet, GA. GA är ett obligatoriskt vetenskapligt arbete som man gör det sista året på gymnasiet. Det knyter ihop studierna på programmet man går, och ett godkänt betyg på GA är nödvändigt för att få sin gymnasieexamen. Nästan ett år har man på sig att skriva, och det kan vara lätt att skjuta på skrivandet.
– Håll deadlines! Annars blir det stressigt, uppmanar elever som precis gjort sin redovisning.

I salen Pegasus sitter nio elever från samhällsvetenskapsprogrammet. Tre av dem sitter bakom skylten ”respondenter”. De redogör för sitt gymnasiearbete inför åhörarna och beskriver de frågeställningar de har besvarat i arbetet och vilken metod de har använt.

Den här gruppens gymnasiearbete handlar om kriminalitet bland ungdomar – vilka är orsakerna, vad blir konsekvenserna och hur arbetar samhället för att motverka kriminalitet?

De reflekterar också över vad som gått bra och vad de har märkt inte har fungerat riktigt som de tänkt sig.

– Vi skickade ut enkäterna, vilket gjorde att vi inte fick så många svar. Vi borde gått ut till grupperna istället och lämnat ut enkäten.

Vid sidan av respondenterna sitter ”opponenten”, som just i den här redovisningen är Marcus. Han har läst gruppens arbete och redogör för både positiva saker han har uppmärksammat i arbetet och ger konstruktiva förslag till förbättring.

– Abstracten ger en bra och översiktlig bild över arbetet och väcker intresse att läsa vidare, säger Marcus.

Han berömmer språket, avgränsningarna och strukturen, och nämner endast få, men viktiga, områden till förbättring.

Är det nervöst att vara respondent och/eller opponent?

– Nej, det är inte så nervöst. Man får inte ta kritik på arbetet personligt, säger Jasmine.

– För mig var det inte svårt att opponera, för arbetet jag opponerade på var perfekt, berömmer hon sin klasskamrat som skrivit om hur genus kan påverka samhället och vad konsekvenserna av könsroller blir i samhället.

– Eleverna är väl förberedda på detta. De har en mall att följa med vad de ska ta upp, både som respondenter och opponenter, säger läraren och GA-handledaren Susanne.

Vad är det viktigaste att tänka på när man ska skriva sitt gymnasiearbete?

– PLANERING, med stora bokstäver!, säger Jasmine som själv tycker att hon och hennes grupp kunde ha förbättrat det.

– Välj ett ämne som du gillar. Då blir det kul att skriva.

Ja, eleverna är överens om att det kan vara roligt att göra GA, men att det är lätt att skjuta på det. Under tiden man skriver på sitt GA har man olika små deadlines innan man når slutprodukten.

– Håll deadlines, annars blir det stressigt och tråkigt, tipsar de.

En stötesten för många är att man gärna vill skriva om alltför mycket.

– Sätt begräsningar på vad du ska skriva om. Gör det inte för stort, säger de jätteduktiga samhällseleverna.

Previous Story

Sjukdomar och hur du kan skydda dig mot dem

Next Story

Nu avslutas projektet Generation F för våra engagerade samhällsvetare

Latest from Allmänt

STUDENT 2024

Stort grattis önskar vi alla våra fina studenter! Ni kommer flyga perfekt!