Delaktighet

Karin Back som arbetar på Kulturförvaltningen har varit och besök alla Språkintroduktionsklasser under höst- och vårterminen.

Temat på träffarna var: ”Hur kan jag bli mer delaktig i Halmstad kommun?”. Karin har tillsammans med klasserna diskuterat demokrati, rättigheter och möjligheter för kommuninvånare samt låtit eleverna få fundera på vad dom skulle vilja att Halmstad kunde erbjuda unga människor. Vad saknar dom i Halmstad och på vilket sätt vill dom vara med och ta fram dessa aktiviteter eller arrangemang. Några av eleverna har därefter gjort veklighet av sina idéer genom att söka ”idepengen” via 035 (Idepengen riktar sig till ungdomar mellan 12-25 år som vill få pengar och coachning för att genomföra sina drömprojekt).

IMG_0249 IMG_0256 IMG_1132

Previous Story

Tjohoo! Vilken vecka!

Next Story

Treor berättar för tvåor

Latest from Allmänt