Årets Minister för en dag

folk och försvar-na1

Varje år får vi besök av Folk och Försvar. De organiserar rollspelet Minister för en dag för våra elever. I simuleringen får eleverna representera ministrar i fiktiva länder. Länderna har olika förutsättningar och olika typer av regeringar, något som väcker engagemang, delaktighet och tankar.

Folk och Försvars representant leder rollspelet och ger de olika länderna som eleverna representerar olika villkor. Vissa länder har fred, medan andra har krig. Några är fattiga medan andra inte har så bistra ekonomiska förutsättningar. Eleverna sitter i regionråd, budgetförhandlar, diskuterar och ”deras länder” utsätts för olika scenarier som kan ge helt nya förutsättningar, och därmed nya förhandlingar.

Folk och Försvar har utvecklat den scenariobaserade utbildningen Minister för en dag som är ”praktisk simuleringsövning” med efterföljande diskussion. Folk och Försvar vill få eleverna att fundera på vad som ligger bakom konflikter i vår omvärld och hur den säkerhetspolitiska utvecklingen kan påverka vår egen vardag. Deras vision är att Sveriges säkerhet ska vara hela befolkningens angelägenhet.

MicrosoftTeams-image (28) MicrosoftTeams-image (29) folk och försvar-na2 folk och försvar-na3 folk och försvar-na4 folk och försvar-na5

Written by