Nioosha Shams lotsar elever till att känna stolthet över att vara flerspråkiga

I veckan besökte Sveriges läsambassadör Nioosha Shams Sannarpsgymnasiet. Hos oss träffade hon både elever och lärare, och engagerade i skrivövningar och uppmuntrade till flerspråkighet.

– Vem vill läsa upp sin text?, frågar Nioosha eleverna som samlats i miniaulan Stora Björn.

Eleverna har skrivit en text om, eller till, Halmstad. Några vill läsa, men ingen vill börja. Nioosha uppmuntrar.

– Kom igen nu. Någon måste ju börja. Ni får välja att läsa på vilket språk ni vill.

Någon tar mod till sig och läser på arabiska.

– Så vackert! Men jag förstod ingenting, säger Nioosha.

Sedan trillar det på. En efter en läser sin text till Halmstad. Några är arga på staden, några tacksamma. Flera beskriver vilsenhet, känner sig hemma men ändå inte.

De har arbetat med texten och översatt från svenska till sitt modersmål, eller tvärtom.

– Svårt att hitta alla ord, säger en elev som talar italienska och svenska.

I rummet talas hela fjorton språk.

Nioosha Shams är utsedd till Sveriges läsambassadör av läsrådet som är ett rådgivande organ inom Kulturrådet. Utnämningen är på två år. Nioosha vill fokusera på ungdomar och brinner för att betona vikten av modersmål och flerspråkighet.

– Ungdomar känns viktiga för att de ofta blir bortprioriterade och inte synliggjorda på samma sätt som barn och vuxna. Och modersmål är någonting jag själv brinner för väldigt mycket. Det tog lång tid för mig att bli stolt över att ha ett annat modersmål och ett namn som är svårt att uttala. Jag tycker att det är viktigt att stärka ungdomar i det och göra de stolta över alla deras kulturer och alla tillgångar som de har, säger Nioosha på Kulturrådets webbplats, där du också kan läsa mer om kulturskribenten och författaren Nioosha Shams.

Previous Story

Bästa tipsen för ditt gymnasiearbete

Next Story

Pris till Ida och Tilda på årets UF-kickoff

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns