Medbestämmande!

Idag har det varit matråd. Två gånger per termin samlas representanter från alla klasser för att diskutera frågor som rör skollunchen. Eleverna framför sina synpunkter om vad de tycker är bra mat. Personalen informerar om förutsättningarna. Det är viktigt att äta! Det är också viktigt att ha möjlighet att välja klimatsmart mat.

matråd18-1 matråd18-2 matråd18-3 matråd18-4 matråd18-5 matråd18-6

Written by