Värdegrundsdag – av elever i årskurs 3, för elever i årskurs 2

– Roligt och bra!

– Viktigt och lärorikt!

Detta är några av kommentarerna från eleverna i årskurs 2 som idag fick delta i workshoppar i värdegrundsfrågor och mänskliga rättigheter.

Det var eleverna i SA16D och SAEU16 som förberett sig under lektioner i ämnena samhällskunskap 3 och retorik för att ha presentationer för, och workshoppar med, alla elever i årskurs 2. De behandlade ämnen som diskriminering, hatbrott, rasism, fördomar, stereotyper, HBTQ-frågor, sexism och feminism.

”Kan man se på en människa vilken sexuell läggning han eller hon har?”, var en av frågorna som togs upp. Deltagarna fick själva försöka para ihop personer på bilder med sexuell läggning, och också se en filmsnutt när andra gjorde det. Det blev många skratt när de visade sig hur många fel de hade.

Sanna, Linnéa och Oliver går i SA16D och engagerade sina yngre skolkamrater med frågor om HBTQ. Efter att ha handlett två grupper tyckte de att det kändes bra.
– Ena gruppen var lite mer engagerad än den andra, säger Linnéa.
– Förutom att vi har lärt oss mycket om själva ämnet har vi också lärt oss att bemöta olika grupper, säger Oliver.
– Ja, vi måste vara beredda med följdfrågor och när folk svarar som vi kanske inte tänkt oss, eller kanske förlöjligar frågan, säger Sanna.

Ella, Lovisa, Sofia och Felix har handlett i frågan om rasism – ett ämne som en del kan tycka är lite uttjatat.
– Vi försökte göra det lite annorlunda, med att utmana fördomar mer, säger Sofia.
De tyckte också att de har lärt sig dels om ämnet och att hålla i en workshop.
– Vi har varit öppna med att vi inte är några proffs, säger Ella, men tycker ändå att det har gått bra. Kanske beroende på att deras åhörare ändå är så lika i ålder.

Detta värdegrundsarbete leds av lärarna Måns Hultgren, Annette Hultgren och Petra Stendahl. Det är en del av Sannarpsgymnasiets långsiktiga och ihärdiga arbete med värdegrundsfrågor. Syftet med workshopen är att synliggöra normer och att få eleverna att tänka till kring dessa samt att hitta möjliga vägar att motverka destruktiva strukturer såsom rasism, sexism och homofobi.

värdegrundsdag2 värdegrundsdag3 värdegrundsdag4 värdegrundsdag5

 

Previous Story

Minister för en dag

Next Story

Ekonomiprogrammet - när undervisning samarbetar med arbetslivet

Latest from Allmänt

Nanaseleverna i Stockholm

I förra veckan tog treorna på naturvetenskapsprogrammets samhällsinriktning, NANAS, tåget till Stockholm tillsammans med lärarna Måns